โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

หมู่ที่ 2 บ้านดงไทย ตำบลนาทุ่ง
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร. 055649019

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 ดาว

โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 ดาว
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

บทความล่าสุด